Notícies

Categoria: RGPD

EL RECONEIXEMENT FACIAL

El reconeixement facial cada vegada s’utilitza més per a la identificació unívoca dels usuaris en funció de les seves característiques fisiològiques. Actualment no només s’està

EL PRINCIPI DE RESPONSABILITAT PROACTIVA

El principi de Responsabilitat Proactiva exigeix que les organitzacions tinguin una actitud conscient, diligent i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que

LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT

QUÈ ÉS LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT? Quan s’utilitza la identitat d’un altra persona a internet per fer-se passar per ella o per dir o oferir alguna

Sí, hi ha denúncies i reclamacions!

Com ja hem comentat en diverses ocasions, el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) ha significat un abans i un després en matèria

Les noves obligacions de la LOPDGDD

El passat mes de desembre, va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES