Adaptació RGPD i LOPDGDD

Com a consultors i especialistes en Protecció de Dades oferim un servei d’assessorament professional per a garantir el compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Oferim al client una proposta pròpia i personalitzada per a la gestió i tractament de les dades de caràcter personal que tracti, amb l’objectiu de minimitzar riscos i oferir seguretat i confiança als seus clients.

Qui ha que complir el RGPD i la LOPDGDD?

Totes les entitats privades i públiques que tractin qualsevol dada personal en el desenvolupament de les seves activitats.

Per exemple, totes empreses, associacions, comunitats de veïns, autònoms i entitats que tractin dades de caràcter personal; com a dades d’empleats, de clients,  d’associats,  de contactes de la web, de subscriptors, alumnes, pacients, etc.

Implantació personalitzada

Oferim una adaptació a mida, l’assessorem i acompanyem en tot moment, proporcionant les eines per a una implantació fàcil i eficaç.

La implantació comprèn:

El servei d’adaptació inicial no és un tràmit puntual, sinó que comprèn el suport i assessorament en qualsevol aspecte referent a la Protecció de Dades, durant el primer any.

Manteniment anual

Per als anys consecutius al període d’adaptació, per a un compliment actiu de les normatives, proposem la realització del manteniment, amb l’objectiu d’actualitzar la documentació als canvis interns i/o normatius, aquest inclou:

Sancions

Amb l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) s’ha establert un nou règim sancionador, les empreses que no compleixin les obligacions s’exposen a multes de fins a 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual. La Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals desenvolupa el sistema de sancions del RGPD.

És així com distribueix i categoritza la LOPDGDD el tipus d’infraccions que es poden dur a terme. La quantia a pagar dependrà directament de la proporcionalitat de la infracció comesa. 

Aquesta seria la taula d'infraccions:
Infraccions Quantia
Lleus (Art. 74 LOPDGDD) Fins a  40.000€
Greus (Art. 73 LOPDGDD) De 40.001€ a 300.000€
Molt greus (Art. 72 LOPDGDD) De 300.000€ a 20.000.000€ o del 2% a 4% facturació bruta anual

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES