Adaptació RGPD i LOPDGDD

Com a consultors i especialistes en Protecció de Dades oferim un servei d’assessorament professional per a garantir el compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Oferim al client una proposta pròpia i personalitzada per a la gestió i tractament de les dades de caràcter personal que tracti, amb l’objectiu de minimitzar riscos i oferir seguretat i confiança als seus clients.

Qui ha que complir el RGPD i la LOPDGDD?

Totes les entitats privades i públiques que tractin qualsevol dada personal en el desenvolupament de les seves activitats.

Per exemple, totes empreses, associacions, comunitats de veïns, autònoms i entitats que tractin dades de caràcter personal; com a dades d’empleats, de clients,  d’associats,  de contactes de la web, de subscriptors, alumnes, pacients, etc.

Implantació personalitzada

Oferim una adaptació a mida, l’assessorem i acompanyem en tot moment, proporcionant les eines per a una implantació fàcil i eficaç.

La implantació comprèn:

 • Valoració inicial de l’estat de compliment normatiu.
 • Proposta econòmica personalitzada i ajustada a la necessitat del client.
 • Recollida d’informació necessària a través d’una visita presencial.
 • Identifiquem i registrem les activitats de tractament.
 • Elaborem la documentació corresponent a les necessitats detectades, redactem les clàusules legals, contractes, adaptem els documents existents i, si fa falta, confeccionem de nous.
 • Lliurem la documentació elaborada i l’expliquem, personalment.
 • Establim mesures tècniques i organitzatives de seguretat de la informació per a la gestió documental i processos informàtics.
 • En cas necessari, oferim el servei de Delegat de Protecció de Dades (DPD).
 • Realitzem formació, adaptada a les necessitats del client.
 • Facilitem, al client, una plataforma on-line amb tota la documentació.
 • Suport i assessorament àgil en qualsevol aspecte referent a la Protecció de Dades.
 • Oferim un servei d’auditories internes.

El servei d’adaptació inicial no és un tràmit puntual, sinó que comprèn el suport i assessorament en qualsevol aspecte referent a la Protecció de Dades, durant el primer any.

Manteniment anual

Per als anys consecutius al període d’adaptació, per a un compliment actiu de les normatives, proposem la realització del manteniment, amb l’objectiu d’actualitzar la documentació als canvis interns i/o normatius, aquest inclou:

 • Visita presencial o contacte telefònic per a detectar els canvis de l’entitat.
 • Actualització de la documentació.
 • Queda a la disposició del client la plataforma on-line.
 • Suport i assessorament continu en qualsevol aspecte referent a la Protecció de Dades.

Sancions

Amb l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) s’ha establert un nou règim sancionador, les empreses que no compleixin les obligacions s’exposen a multes de fins a 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual. La Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals desenvolupa el sistema de sancions del RGPD.

És així com distribueix i categoritza la LOPDGDD el tipus d’infraccions que es poden dur a terme. La quantia a pagar dependrà directament de la proporcionalitat de la infracció comesa. Aquesta seria la taula d’infraccions:

Infraccions

Quantia

Lleus (Art. 74 LOPDGDD)

Fins a  40.000€

Greus (Art. 73 LOPDGDD)

De 40.001€ a 300.000€

Molt greus (Art. 72 LOPDGDD)

De 300.000€ a 20.000.000€ o del 2% a 4% facturació bruta anual