PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Blog

On novembre 7, 2019

LA IMPORTÀNCIA DE PROTOCOLS DAVANT DELS CIBERATACS

Un dels elements clau per a qualsevol empresa pública o privada,  és disposar de protocols d’actuació per a poder fer front els ciberatacs. La importància d’establir aquests protocols resideix en limitar els perjudicis i les responsabilitats, que poden derivar-se per les companyies com a conseqüència d’un ciberatac, ja sigui des d’un punt de vista penal
  • By mariona  0 Comments   
On octubre 30, 2019

NOVA DIRECTIVA EUROPEA PER LA PROTECCIÓ AL DENUNCIANT

El mes d’abril passat el Parlament Europeu aprovava el text de la Directiva europea per a la protecció del denunciant. L’objectiu de la Directiva pretén garantir un alt nivell de protecció dels denunciants establint canals segurs per a denunciar tant en les empreses i entitats públiques com a les autoritats. La normativa també pretendrà protegir
  • By mariona  0 Comments   
On setembre 20, 2019

LES DADES PERSONALS I EL CANAL DE DENÚNCIES

Una de les novetats de la nova LOPD és que per primera vegada es regulen de forma específica els tractaments de dades efectuades en el marc dels sistemes de denúncies internes o mecanismes de “whistleblowing”, que són aquells els quals per comportaments, accions o fets  poden constituir violacions de normes, lleis i codis ètics que
  • By mariona  0 Comments   
On agost 21, 2019

LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT

QUÈ ÉS LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT? Quan s’utilitza la identitat d’un altra persona a internet per fer-se passar per ella o per dir o oferir alguna cosa en el seu nom s’està suplantant la seva identitat i, a més de construir un atac contra la privacitat, pot donar lloc a que es cometin varis tipus de
  • By mariona  0 Comments   
On agost 9, 2019

Protegeix les dades personals també en vacances

Durant aquestes dates estiuenques, canviem moltes de les nostres rutines, sortim més, visitem llocs nous, viatgem, passem més temps en família, etc. i no podem relaxar de banda el tema de protecció de dades.   A continuació presentem alguns consells sobre com afrontar situacions de risc en aquesta època de l’any:   Sempre fer còpies
  • By mariona  0 Comments   
On juliol 19, 2019

Dispositius USB, un risc per a la protecció de la informació

Cada vegada hi ha més empleats que perden dispositius USB que guarden en el seu interior documents de treball i, malgrat això, estan desprotegits. Segons dades d’un informe de Kingston, el 71,3% dels empleats ha perdut alguna vegada un USB amb documents de treball. Un estudi realitzat també per Kingston uns mesos abans de la
  • By mariona  0 Comments   
On maig 24, 2019

El control de la jornada laboral i la protecció de dades

Les companyies tenen l’obligació, des del 12 de maig, de tenir un control “fefaent” de les hores que treballen els seus empleats. Els empresaris, amb l’afany de complir la legalitat estan buscant sistemes de registre de control de jornada que l’ajudi a complir aquesta normativa i salvaguardi les dades recollides dels treballadors.   Què és
  • By mariona  0 Comments   
On maig 9, 2019

Garantia dels Drets Digitals: Dret a l’oblit a Internet

En aquest article desenvoluparem els dos drets inclosos en el Títol X “Garantia dels drets digitals” de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) relacionats amb el dret a l’oblit a Internet. Ens referim als articles 93 i 94.   Article 93. Dret a l’oblit a
  • By mariona  0 Comments   
On abril 25, 2019

Garantia dels Drets Digitals: Drets relacionats amb els mitjans de comunicació digitals

En aquest article desenvoluparem els drets relacionats amb els mitjans de comunicació digitals (arts. 85 i 86) inclosos en el Títol X “Garantia dels drets digitals” de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).   Article 85. Dret de rectificació en Internet. Els
  • By mariona  0 Comments   
On abril 11, 2019

Garantia dels Drets Digitals: Drets específics de l’àmbit laboral

En l’article d’avui, parlarem de quatre articles inclosos en el Títol X “Garantia dels drets digitals” de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) dedicats específicament a l’àmbit laboral (articles del 87 al 90).   Article 87. Dret a la intimitat i ús
  • By mariona  0 Comments