PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Blog

On mar 31, 2020

COM ENVIAR E-MAILS PUBLICITARIS O COMERCIALS LEGALMENT?

Després d’un temps des de l’entrada en vigor del RGPD i la LOPDGDD seguim rebent consultes sobre els enviaments d’informació comercial o de publicitat. Amb la LOPD, actualment derogada, s’acceptava el consentiment tàcit, amb la reglamentació actual, el consentiment tàcit desapareix i el silenci o la inacció de l’usurari no constitueixen un tractament de dades
  • By mariona  0 Comments   
On mar 26, 2020

ELS CIBERDELICTES RELACIONATS AMB EL COVID-19

En els últims dies s’han vist incrementats els ciberdelictes de forma considerable aprofitant la situació que s’està vivint a causa de la pandèmia del Coronavirus (COVID-19). Donada l’accelerada propagació del virus COVID-19, s’han posat en marxa noves mesures per a frenar la seva expansió i els seus possibles contagis. Entre elles, moltes empreses s’han vist obligades
  • By mariona  0 Comments   
On mar 23, 2020

LA DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DURANT L’ESTAT D’ALARMA PER AL COVID-19

El Govern Espanyol ha aprovat de forma excepcional el termini per a la devolució dels productes comprats, sigui de forma presencial o online. La finalitat d’aquesta interrupció és evitar desplaçaments innecessaris de la població i garantir l’exercici del dret al desistiment, mentre duri l’estat d’alarma provocat pel Coronavirus (COVID-19). Els terminis per a la  devolució
  • By mariona  0 Comments   
On mar 18, 2020

CONSELLS PER A TELETREBALLAR DE MANERA SEGURA

A causa del Coronavirus el teletreball s’ha convertit en una eina essencial per a continuar desenvolupant les tasques habituals del lloc de treball des de casa, però, coneixem totes les mesures de seguretat per a fer-ho? A continuació us  donem alguns consells que poden ser útils per a teletreballar de manera segura. Consells: Utilitzar sempre
  • By mariona  0 Comments   
On mar 4, 2020

EL REGLAMENT EUROPEU SOBRE PROTECCIÓ DE DADES NO PERSONALS

Avui volem donar a conèixer l’existència d’un Reglament que regula les dades mixtes i les dades no personals. Una dada mixta conté dades de caràcter personal i no personal. Alguns exemples de dades mixtes són: – la relació de les matrícules amb el nom del propietari. – les dades bancàries amb informació de transaccions. –
  • By mariona  0 Comments   
On febrer 19, 2020

ESTÀ LA SEVA FEDERACIÓ O CLUB ESPORTIU ADAPTAT A LES NORMATIVES VIGENTS DE PROTECCIÓ DE DADES? HEU NOMBRAT UN DPD?

Les entitats esportives, Federacions nacionals i territorials, Fundacions i clubs que en l’exercici de la seva activitat sol·liciten i utilitzen dades personals queden obligats a adaptar-se al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Les normatives vigents introdueixen novetats com els
  • By mariona  0 Comments   
On febrer 12, 2020

EL RECONEIXEMENT FACIAL

El reconeixement facial cada vegada s’utilitza més per a la identificació unívoca dels usuaris en funció de les seves característiques fisiològiques. Actualment no només s’està utilitzant per desbloquejar telèfons mòbils, sinó que també s’està convertint en una eina per al sector públic. L’exemple més clar és el Govern Xinès que ha instal·lat  milions de càmeres
  • By mariona  0 Comments   
On febrer 11, 2020

SANCIÓ AMB RELACIÓ AL RECONEIXEMENT FACIAL

L’Autoritat sueca de protecció de dades ha multat una escola Sueca amb un import de 20.000 € a conseqüència de la utilització d’un software de reconeixement facial que els permetia controlar durant tres setmanes l’assistència  a classe de 22  estudiants. L’ús d’aquesta tecnologia s’emmarcava a una prova pilot que permetia estalviar hores de treball a
  • By mariona  0 Comments   
On febrer 5, 2020

EL PRINCIPI DE RESPONSABILITAT PROACTIVA

El principi de Responsabilitat Proactiva exigeix que les organitzacions tinguin una actitud conscient, diligent i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que duguin a terme. El responsable del tractament de dades ha de poder demostrar que el tractament és conforme al Reglament. Aquest principi està recollit en l’article 5 apartat 2 del
  • By mariona  0 Comments   
On gener 30, 2020

LES CONVERSES GRAVADES I LA PROTECCIÓ DE DADES

Avui dia les converses que els bancs, elèctriques, operadores de telefonia i les companyies d’assegurances que mantenen amb els seus clients, en la majoria dels casos advertites que seran gravades, es veuen obligades a lliurar l’arxiu de veu si un client el reclama. La suplantació d’identitat en la contractació d’aquesta mena de serveis per telèfon
  • By mariona  0 Comments