Coneix-nos

Aplicacions, Solucions i Serveis, S.L. (ASSPlus), som una empresa de serveis especialitzada en Protecció de Dades.

Oferim serveis especialitzats i integrals d’assessoria, consultoria, auditoria, formació, Delegat de Protecció de Dades i adequació de pàgines web (LSSIce).

Treballem dia a dia amb el client, des de la confecció del projecte fins a la seva execució i seguiment oferint un servei integral i professional.

Comptem a més de 25 anys d’experiència i amb un ampli ventall de col·laboradors especialitzats en el sector informàtic, jurídic i de serveis.

Oferim el nostre propi “Know-how”, experiència, professionalitat, coneixement i equip humà, necessari per a aconseguir els millors resultats.

ASSPlus, empresa homologada per l’ApCpD (Associació Professional de Consultors en Protecció de Dades) que acredita un compromís de garantia i professionalitat.

ASSPlus, empresa catalogada per INCIBE(Institut nacional de ciberseguretat)

Disposem d’un Codi de Conducta elaborat amb l’objectiu principal d’aclarir les missions, valors, principis, per a definir i crear un patró de comportament i un consens de judici entre tots els treballadors, proporcionant un ambient professional més agradable a tots, així com una relació interpersonal saludable tant amb els clients, com amb els proveïdors, prestadors de serveis i altres persones relacionades externament a ASSPlus.

Descobreix el seu contingut
Codi de conducta d’ASSPlus