PROFESSIONALS EN
PROTECCIÓ DE DADES
L'ajudem a complir les normatives
legals de forma fàcil i eficaç

Oferim una atenció

Presencial

Personalitzada

Integral

Continua

Serveis

Adaptació
RGPD / LOPDGDD

Minimitzi els riscos i ofereixi seguretat i confiança als seus clients.
Més informació

Adaptació
LSSIce

Reguli les transaccions i comunicacions electròniques de la seva web, blog o botiga virtual.
Més informació

DPD - Delegat de Protecció de Dades

Obligatori en funció de l'activitat, volum i sensibilitat de les dades personals que tractin.
Més informació

Més de 25 anys
d’experiència en el sector

Consultoria, auditoria i
formació

Adaptació a mida
Analitzem cada client i dissenyem una
adaptació personalitzada

Servei de qualitat
i de millora continua

Equip humà
El nostre valor principal que fa possible l’èxit dels projectes

Col·laboradors
Treballem amb col·laboradors del sector informàtic, jurídic i de serveis

La geolocalització en l’àmbit laboral

Actualment l’empresari té a la seva disposició diverses eines i mitjans tecnològics de control per a aquells treballadors que no posseeixen un lloc de treball

Inscriu-te al canal de notícies

FES-TE
COL·LABORADOR

Oferim acords de col·laboració amb entitats, empreses i col·lectius,

amb l’objectiu de promoure el compliment normatiu entre els membres d’un determinat col·lectiu (associats, col·legiats, clients, etc.) posant a la seva disposició l’assistència i suport permanent dels nostres serveis d’assessorament, consultoria i formació.

FES-TE
DISTRIBUÏDOR

Ofereixi el servei de Protecció de Dades
  • Fidelitzi als seus clients oferint-los-hi el servei integral en Protecció de Dades.
  • Tregui el màxim partit a la seva cartera de clients.
  • Atregui nous clients.