Notícies

La geolocalització en l’àmbit laboral

Actualment l’empresari té a la seva disposició diverses eines i mitjans tecnològics de control per a aquells treballadors que no posseeixen un lloc de treball

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES