Ciberatacs: Els 5 errors més comuns que cometen les empreses

Un ciberatac és la vulneració dels sistemes informàtics, d’una empresa o xarxa que depengui de tecnologia. En ells, s’utilitzen codis maliciosos que alteren els sistemes informàtics i que poden comprometre informació important. També, poden robar la identitat dels usuaris amb la finalitat de realitzar delictes cibernètics.

A continuació, els 5 errors més comuns per part de les empreses després de sofrir un ciberatac:

  1. Pensar que no tornarà a passar: Moltes empreses de les quals sofreixen ciberatacs, els torna a passar. És per això, que recomanem no oblidar-nos d’aquesta mena d’atacs una vegada ens ha passat una vegada.
  2. Formatejar els sistemes i esborrar evidències: A l’hora de formatejar un sistema, s’elimina tota la informació, les evidències de l’atac, i perdre informació imprescindible per a l’empresa. Recomanem no realitzar aquesta acció per a poder tenir les evidències necessàries per a reclamar que s’ha sofert un atac d’aquest tipus.
  3. No seguir els protocols necessaris: És molt important tenir coneixement dels protocols que s’han de seguir per a resoldre els ciberatacs. Per a això recomanem tenir certificacions ISO.
  4. No informar els afectats del ciberatac: És obligatori comunicar la incidència als usuaris per a poder limitar els danys. Es pot procedir a modificar la contrasenya i canviar les dades necessàries.
  5. Pensar que es pot resoldre de manera fàcil: Quan ocorre un incident, hem d’investigar si hi ha dades personals involucrades, així com l’abast i l’impacte del possible mal per als afectats. Aquesta informació ha de quedar reflectida en un informe que descrigui minuciosament l’incident i les seves possibles conseqüències, així com la necessitat, o no, de comunicar-lo a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i als interessats. En qualsevol cas, l’informe de recerca cal elaborar-lo, per a això és necessari un equip de professionals que tingui experiència i sàpiga com actuar davant els diferents ciberatacs. 

Les claus principals per a evitar un atac són conscienciar als treballadors, evitar continguts desconeguts i prevenir els equips informàtics. És recomanable emprendre amb mesures de ciberseguretat, perquè són necessàries per a no trobar-se posteriorment amb ciberatacs.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES