Multa de 40.001 euros a una entitat asseguradora per no complir el dret d’oposició

El Tribunal Suprem ha imposat una sanció de 40.001 euros a una entitat asseguradora per incomplir el dret d’oposició, impedint o obstaculitzant exercitar aquest dret.

L’empresa asseguradora va realitzar una campanya de màrqueting externalitzada, i li va enviar a un client correus publicitaris de manera reiterada després d’haver demanat de manera expressa que no desitjava rebre informació publicitària.

El client, que tenia tres pòlisses d’assegurances amb l’asseguradora comptava amb dos comptes de correu electrònic inscrites en la Llista Robinson (servei d’exclusió publicitària).

El client va exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades personals davant l’asseguradora, en una comunicació que autoritzava la companyia a utilitzar les seves dades personals només en allò que fos imprescindible per al desenvolupament de la relació contractual. En aquest cas l’asseguradora estava obligada a fer efectiva l’oposició al tractament de dades manifestat pel seu client.

La sentència va ser fonamentada perquè l’entitat no va adoptar cap classe de mesures o cautela per a evitar l’enviament de publicitat a les adreces de correu electrònic del seu client, per part d’aquelles empreses a les quals va encomanar la realització de les campanyes publicitàries.

L’incompliment de les seves obligacions per a l’efectivitat del dret d’oposició del client, no pot emparar-se en l’al·legació que la comunicació d’aquesta oposició a les empreses encarregades de la campanya publicitària suposaria una cessió no consentida de dades. L’entitat que hagués encomanat a un tercer la realització d’una campanya publicitària, ha de comunicar-li la sol·licitud del dret d’oposició.


L’il·lícit en aquest supòsit és una conducta omisiva (no haver fet el que la normativa exigeix) pel que es dóna lloc a una infracció permanent mentre es mantingui la infracció i continuï enviant correus.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES