Notícies

Category: PROTECCIÓ DE DADES

Multa por no responder un currículum

No respondre a un currículum té multa, sí!  Quantes vegades, la nostra empresa, ha rebut correus i no hem contestat al candidat? Aquesta pràctica nomenada

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES