Notícies

Category: PROTECCIÓ DE DADES

EL RECONEIXEMENT FACIAL

El reconeixement facial cada vegada s’utilitza més per a la identificació unívoca dels usuaris en funció de les seves característiques fisiològiques. Actualment no només s’està

EL PRINCIPI DE RESPONSABILITAT PROACTIVA

El principi de Responsabilitat Proactiva exigeix que les organitzacions tinguin una actitud conscient, diligent i proactiva davant de tots els tractaments de dades personals que

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES