LA DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DURANT L’ESTAT D’ALARMA PER AL COVID-19

El Govern Espanyol ha aprovat de forma excepcional el termini per a la devolució dels productes comprats, sigui de forma presencial o online.

La finalitat d’aquesta interrupció és evitar desplaçaments innecessaris de la població i garantir l’exercici del dret al desistiment, mentre duri l’estat d’alarma provocat pel Coronavirus (COVID-19).

Els terminis per a la  devolució dels productes tornaran a estar actius en el moment en què l’estat d’alarma arribi al seu fi. A més, tots els productes comprats abans de l’estat d’alarma i el seu termini de devolució es compleixi durant  aquests dies, també se’n prorroga el seu termini. El Govern ha adoptat aquesta mesura per a poder garantir el  compliment per part dels consumidors del previst en l’article 7 del Real Decret 467/2020, de 14 de Març, i que limita la seva llibertat de circulació i, per tant, els seus desplaçaments i en coherència amb la interrupció de terminis processals i administratius previstos en les seves disposicions addicionals.

No obstant, si es realitza alguna compra de productes mitjançant botigues online, es garanteixen les entregues. Per resolució del Ministeri de Transports, s’estableixen les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies en tot el territori nacional amb l’objecte de garantir el proveïment. Tanmateix, les empreses demanen paciència als consumidors en aquests dies tan complicats.

Així doncs, es decreta la mesura “excepcional” d’interrupció dels terminis de devolució dels productes adquirits “per qualsevol modalitat”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES