Alerta amb l’enviament massiu de publicitat per WhatsApp, podrien sancionar-lo

Cuidado con el envío masivo de publicidad por WhatsApp

Segurament creurà que l’enviament de spam únicament pot realitzar-se a través de correu electrònic. Però no és així, en termes legals afecta al ‘correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent’; per tant, l’enviament de spam també pot realitzar-se a través de WhatsApp, xarxes socials com Facebook o equivalents.

Què es considera spam i perquè podrien sancionar-lo

Per l’enviament de spam poden sancionar-lo fins a 150.000 €. Es considera spam enviar qualsevol contingut que compleixi:

  • Que el destinatari no hagi sol·licitat o autoritzat prèviament la recepció del missatge,
  • Que el missatge s’enviï de forma automàtica o massiva o
  • Que el remitent sigui generalment un desconegut pel destinatari.

Segons el punt anterior, una part important dels missatges de WhatsApp enviats a través de la funció “llistes de difusió”, legalment, encaixen amb la definició de spam.

L’article 21.1 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSIce) conté que “Queda prohibit l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent que prèviament no hagi estat sol·licitat o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.”. A part d’això, per saber amb quins imports poden sancionar-nos, el punt 38.3 c) considera l’enviament de spam a través de les plataformes electròniques com infracció greu i a l’article 39 s’estableixen imports entre 30.001 i 150.000 € per multa com a sanció d’aquestes infraccions.

En resum, segons la LSSIce, l’enviament de publicitat a través de les llistes de difusió de WhatsApp podria comportar multes de fins a 150.000 €.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES