Al 2015 es va presentar més de 10.500 denúncies a l’AEPD

Durant l’any 2015 els ciutadans van presentar un total de 10.571 denúncies i reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), 1.602 menys que l’any anterior.

Les principals reclamacions pels ciutadans estaven relacionades amb la contractació irregular i la inserció indeguda en fitxers de morositat.

El número de procediments resolts, segons el tipus, van ser: 1.329 procediments de cancel·lació, 608 d’accés, 130 d’oposició i 97 de rectificació.

En relació als procediments de tutela pel ‘dret a l’oblit’ pels cercadors, des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 104, l’Agència ha dictat 371 resolucions, favorables al ciutadà en 167 ocasions i desestimat en 82.131 casos no van ser admesos, perquè prèviament a presentar una reclamació a l’AEPD s’ha de dirigir al cercador sol·licitant la cancel·lació de les dades, ja que així ho exigeix la legislació.

Per altra banda, hi va haver un increment de 15,7% de resolucions de reclamacions i denúncies en comparació al 2014. En concret, al 2015 s’han resolt 10.871 denúncies davant les 9.404 resoltes al 2014. Els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) s’han exercit 2.133 cops al 2015, davant les 1.818 del 2014.

CONSULTES

A l’any 2015 es va atendre quasi 220.000 consultes dels ciutadans, mitjançant varis canals, un 10,6% més que l’any anterior); destaca l’augment de preguntes plantejades a través de la Seu Electrònica de l’Agència, repercutint en un increment del 23,6% en comparació al 2014.

El bufet jurídic de l’AEPD va emetre, al 2015, 485 informes aclarint consultes plantejades per Administracions Públiques (305) i entitats privades (180). També es van realitzar 146 informes preceptius, informes que tenen la finalitat d’integrar les garanties i principis del dret fonamental a la protecció de dades.

Un 90% de les notificacions del Registre General de Protecció de Dades es realitzen a través d’Internet, finalitzant el 2015 amb més de 4,1 milions de fitxers inscrits per part dels subjectes obligats, incrementant un 10% respecte l’any anterior. 3.950.620 fitxers són de titularitat privada i 157.324 de titularitat pública.

Les infraccions amb sancions econòmiques han descendit un 8,7% i l’apercebiment ha pujat un 26%.

Les sancions més altres han recaigut a empreses de telecomunicacions (51%), entitats financeres (17%) i empreses encarregades del subministrament i comercialització d’energia o aigua (8,7%). El famós spam (comunicacions electròniques comercials) (6,5%).

Finalment, destaca que han ascendit un 11,7% el nombre d’infraccions declarades d’Administracions Públiques, amb un increment del 30% de processos resolts: 78 resolts han derivat en 57 declaracions d’infraccions.

Per evitar les denúncies i sancions, la seva empresa, associació o administració ha d’estar adaptada i complir la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i, si té pàgina web o botiga online, la LSSIce (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic). També ha d’adaptar-se al RGPD (nou Reglament General de Protecció de Dades europeu) per estar complint abans del 25 de maig de 2018, dia en que serà aplicable.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES