Tractar dades de menors, obligacions segons la normativa.

Tractar amb dades de caràcter personal de menors d’edat comporta l’aplicació de mesures de seguretat especials, evidentment l’associació, entitat o empresa que els tracti ha de complir amb la normativa actual de protecció de dades i ha de saber que les dades han de ser emmagatzemats en fitxers de nivell ALT, que han de constar degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

És molt important conèixer a fons alguns aspectes per fer aquest tipus de tractament, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

La normativa actual LOPD estableix en 14 anys el límit per considerar a un usuari menor d’edat

A més per poder tractar dades de menors és necessari l’obtenció d’un consentiment explícit, però de qui? Ha de ser atorgat pels seus pares o tutors.

En demanar aquest permís s’han de sol·licitar només aquelles dades necessàries per oferir el servei sol·licitat, a més de complir els requisits de protecció i seguretat marcats en la normativa.

El menors, per estar especialment protegits, han de tenir accés a l’exercici dels seus drets. Han de tenir sempre el control sobre l’ús o cessió de les seves dades.

És imprescindible conèixer que les imatges de menors són reconegudes com a dades de caràcter personal, i han de ser tractades d’acord amb la normativa, encara que estiguin recopilades en esdeveniments o espais públics. I, sobretot, han de tenir en compte que, aquestes dades, pujades a la xarxa ja no poden esborrar-se.

Què passa amb els usuaris majors de 14 anys? En aquest cas és possible el tractament de dades obtenint prèviament el seu propi consentiment. Excepte en aquells casos en què la Llei exigeixi per a la seva presentació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES