Tot el que ha de saber sobre el Delegat de Protecció de Dades (DPD)

Todo lo que debe saber sobre el Delegado de Protección de Datos (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) és la nova figura que sorgeix amb el Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD), ja publicat i que entrarà en vigor al maig del 2018.

El DPD és la persona encarregada d’assessora al Responsable o Encarregat del Tractament de les obligacions que els incumbeixen en relació al RGPD o de qualsevol legislació vigent relacionada amb la protecció de dades.

Serà l’encarregat de:

 • Realitzar auditories.
 • Realitzar avaluacions d’impacte.
 • Aplicar i implantar les polítiques de protecció de dades.
 • Assignar responsabilitats, formar al personal autoritzat i conscienciar-los.

 Funcions del DPD

 • Mantenir el secret professional i la confidencialitat.
 • Exercir les seves funcions prestant atenció als riscos en la protecció de dades.
 • Podrà exercir altres tasques no relacionades amb el Responsable o Encarregat del Tractament, sempre que no esdevingui un conflicte d’interessos.

Obligacions del Responsable o Encarregat del Tractament en relació amb el DPD

 • Facilitar tots els recursos al DPD perquè pugui exercir les seves funcions.
 • Recolzar el DPD perquè pugui exercir les seves funcions.

Drets dels afectats en relació amb el DPD

Els interessats podran contactar amb el DPD per gestionar qualsevol tema relacionat amb el tractament de les seves dades personals; també podran exercir els drets que els hi aporti el RGPD.

Qualsevol pot ser DPD?

No; només pot desenvolupar funcions de DPD algú amb coneixements avançats en matèria de protecció de dades, amb capacitats per executar el Reglament i suficientment qualificat i/o certificat.

Estan obligats a contractar un DPD si:

 • Realitzen un seguiment habitual i continu de dades personals (per exemple un banc, una asseguradora, un gestor d’aplicacions, etc.
 • Tractin dades relatives a infraccions penals o condemnes.
 • Tractin dades catalogades en categories especials. Relatives a l’orientació sexual, salut, creences, opinions polítiques, afiliació sindical, origen racial o ètnic, dades biomètriques o genètiques.
 • La seva activitat principal requereixi tractament de dades personals a gran escala.
 • Són un organisme o Autoritat pública.

ASS PLUS, com a consultors homologats i certificats per l’ApCpD (Associació Professional de Consultors en Protecció de Dades), té plena potestat per exercir de Delegat de Protecció de Dades (DPD).

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES