¿Suposa el RGPD més càrregues?

La implantació del nou Reglament Europeu (RGPD – Reglament General de Protecció de Dades) pretén reforçar la seguretat jurídica i augmentar la garantia dels drets dels ciutadans.

En moltes ocasions la implantació d’una nova normativa preocupa per la càrrega de treball que pot implicar a les entitats. En el cas de l’entrada en vigor del RGPD, en moltes de les empreses, principalment pimes, no suposarà una major càrrega, ja que en alguns casos només canvia la forma de gestionar les dades actual.

Algunes de les mesures que introdueix el nou Reglament reemplacen les ja existents o són la continuació de mesures ja establertes en la Llei actual. D’altres, estableixen la formalització de mesures legals, ja molt esteses a les empreses per al correcte tractament de les dades.

Cal remarcar, que la càrrega d’obligacions dependrà de factors com: el tipus de dades que tracten, per exemple, dades sensibles o de la quantitat de tractaments que desenvolupin i que afectin gran quantitat d’interessats, en definitiva que facin el tractament de dades més complex.

Per aquest motiu és molt important que totes les organitzacions que tractin dades personals realitzin una anàlisi de riscos per a poder determinar les mesures a aplicar i realitzar un planning d’acció per complir la llei abans de maig de 2018.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES