SANCIÓ a una associació per dispersar documents amb dades personals pel carrer

Sanción asociación

En el procediment sancionador PS/00433/2015 per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), analitzem la sanció a l’Associació Espanyola d’Atenció i recolzament a Família i Adopció (ASEFA) per no custodiar degudament documents amb dades personals.

Les associacions, entitats, organitzacions, etc. sense ànim de lucre també poden ser sancionades econòmicament

Tot i que algunes persones poden pensar que l’AEPD es més benèvola amb associacions, entitats o organitzacions perquè no obtenen beneficis econòmics de les seves activitats, l’AEPD té el mateix tracte que amb les empreses privades o professionals i, per tant, si no compleixen la LOPD o la LSSIce, també poden ser sancionades.

Documents con dades personals dispersats pel carrer

L’afectat va remetre un escrit a l’AEPD contra l’ASEFA on va declarar que un desconegut, mitjançant un missatge de mòbil, li va comunicar que havia trobat dispersos per varis carrers documents amb dades personals en referència a l’expedient d’adopció del seu fill, i també fotografies del seu fill i altres menors i de membres de la seva família.

Després es va iniciar un procediment d’inspecció per l’AEPD, una treballadora social de l’ECAI ASEFA va manifestar que els documents a que fa referència el tema no van ser dispersats pel carrer intencionadament, sinó que ella mateixa va posar l’expedient en una cartera, aquesta es va trencar pel fons i l’expedient va caure. Posteriorment un transeünt que passava pel lloc la va trobar.

L’associació ha de complir les obligacions de la LOPD correctament

Tot i que ECAI ASEFA insisteix que ha complert i compleix les obligacions de seguretat de la LOPD correctament, la directora de l’AEPD imposa a l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D’ATENCIÓ I RECOLZAMENT A FAMÍLIA I ADOPCIÓ, una multa de 2.000€ per una infracció de l’article 9 de la LOPD, perquè el responsable del fitxer, i l’encarregat del tractament en el seu cas, hauran d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES