Què hem de fer davant una suplantació d’identitat en serveis de telecomunicacions

El Dia mundial del consumidor l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el Consell de Consumidors i Usuaris va comunicar els passos bàsics que ha de fer un usuari quan suplanten la seva identitat en serveis de telecomunicacions.

Un tema que preocupa especialment als usuaris és la contractació irregular de serveis de telecomunicacions mitjançant suplantació d’identitat, que en multitud d’ocasions implica una inserció indeguda en fitxers de morositat.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el Consell de Consumidors i Usuaris van recordar els passos que ha de seguir un ciutadà víctima d’una suplantació d’identitat en la contractació de serveis de telecomunicacions:

  • Es pot presentar una denuncia en algun cos de seguretat de l’Estat. L’afectat haurà d’entregar una còpia de la denuncia pertinent a la companyia que ofereix els serveis, sol·licitant la cancel·lació de les dades.
  • Si la suplantació ha implicat un pagament d’un deute, el ciutadà pot reclamar a les Juntes Arbitraries de Consum o a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Telecomunicacions.
  • Si les dades de l’afectat s’han afegit a alguna llista de morositat, haurà de comunicar-se amb el creditor exigint la cancel·lació de les seves dades, justificant-ho amb qualsevol dels documents dels punts 1 o 2.
  • Si l’afectat opta per acudir a l’Agència per interposar la denuncia de la suplantació d’identitat.

Per detectar i intentar pal·liar les contractacions irregulars, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades té previst llançar un nou “Pla sectorial d’ofici en contractació de serveis de telecomunicacions”.

Font: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_03_15-ides-idphp.php

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES