Publicada en el BOE la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

El passat dia 6 de desembre es va publicar la “nova LOPD” en el BOE. La Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i va entrar en vigor un dia després de la seva publicació en el BOE.

Aquesta nova normativa és l’adaptació de l’antiga Llei nacional al Reglament General de Protecció de Dades, d’obligat compliment per a tots els estats membres de la unió europea, i suprimeix l’anterior LOPD de 1999 i el RDL de mesures urgents que el Ministeri de Justícia va convalidar al Parlament per evitar un buit legislatiu fins que aquesta nova LOPDGDD s’aprovés.

La LOPDGDD està estructurada en 97 articles, 22 disposicions addicionals, un disposició derogatòria única, 6 transitòries i 16 finals que pretén oferir la seguretat jurídica adequada per a aquells conceptes que no quedaven clar després de l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) el passat 25 de maig en tota Europa.

Les novetats que han de conèixer sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals les poden llegir en el següent article: Les novetats de la LOPDGDD.


La nova LOPDGDD és d’obligat compliment per a autònoms, empreses i entitats des del 7/12/2018.


Sol·liciti pressupost gratuït i personalitzat, sense compromís per a l’adaptació al RGPD/LOPDGDD.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES