Possibles SANCIONS si incompleix les obligacions que estableix la LOPD

Desconèixer la Llei de Protecció de Dades (LOPD), o conèixer-la però no voler adaptar-s’hi, pot comportar sancions per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) que poden anar dels 900 € fins als 600.000 € a qualsevol empresa, autònom o entitat.

Classificarem algunes de les possibles sancions segons la seva gravetat:

Sancions lleus (de 900 a 40.000 €)
 • No comunicar el registre mercantil a la seva pàgina web.
 • Enviar publicitat via email, o a través d’una altra via de comunicació electrònica, a destinataris que prèviament no han autoritzat rebre aquestes comunicacions.
 • No facilitar la informació requerida a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • No registrar els fitxers amb dades personals.
Sancions greus (de 40.001 a 300.000 €)
 • No modificar o corregir dades de caràcter personal quan aquests errors poden danyar els drets de les persones afectades.
 • No cooperar en una inspecció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • No informar de les condicions del contracte al destinatari del servei.
 • Recollir dades de caràcter personal sense demanar el consentiment exprés de les persones afectades, en els casos que això sigui exigible.
Sancions molt greus (de 300.001 a 600.000 euros)
 • Demanar o recollir dades de caràcter personal i informació de manera fraudulenta o enganyosa.
 • Transferir dades de caràcter personal a països que no tenen el mateix nivell de protecció que Espanya sense la prèvia autorització del/la director/a de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • No suspendre l’accés a la seva web o un altre servei equivalent i l’allotjament de dades quan ho obligar a fer l’òrgan pertinent.

Ara ja sap algunes actuacions que poden comportar sancions, per evitar-ho, adapti la seva empresa o entitat a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades).

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES