PODEN GRAVAR-ME MENTRE TREBALLO?

Instal·lar una càmera de vídeo vigilància a les instal·lacions del lloc de treball si és legal, però amb matisos que a continuació anem a detallar.

És legítim que els empresaris instal·lin càmeres de vídeo vigilància a la seva empresa, però mai podrà instal·lar-les en llocs íntims com vestuaris, banys, etc. Però l’empresari sempre té el deure d’informar els treballadors del tractament.

A més, depèn de l’objectiu o ús a què estan destinades les càmeres de vídeo vigilància s’haurà de tractar d’una manera o d’una altra. Ens podem trobar amb dues situacions diferents:

  • Si l’objectiu de les càmeres de seguretat és controlar els deures laborals del treballador, l’empresari ha d’informar els treballadors de l’ús i tractament de les gravacions per a aquest fi esmentat. La millor manera que el treballador tingui coneixement de què les càmeres estan instal·lades és mitjançant una clàusula dins el contracte laboral.
  • Si la finalitat de les càmeres de vídeo vigilància és el control de les instal·lacions de l’empresa, per a aquest fi ha de complir les normatives LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i a partir de maig de 2018 el RGPD (Reglament General de protecció de Dades). En aquests casos s’haurà d’informar els treballadors i a tots els que accedeixin al recinte vídeo vigilat instal·lant cartells informatius sobre la vídeo vigilància a totes les entrades. Cal tenir en compte que no està permès gravar al carrer, vorera o qualsevol espai públic, sense l’autorització de les forces de seguretat de l’estat.

Fins ara, en cas que l’empresa incompleixi amb la legislació en matèria de vídeo vigilància, del dret d’informació en la recollida de dades personals o no inscriure els fitxers de vídeo vigilància a l’Agència Espanyola, l’empresa pot enfrontar-se a multes entre els 600€ i 300.000€ segons la infracció. Però a partir del maig de 2018 amb l’aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades les sancions augmentaran considerablement.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES