Les novetats de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD)

Després de dos anys, el passat dimecres 21 de novembre quedava aprovada pel senat la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Encara està pendent la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), quan es publiqui entrarà en vigor l’endemà.

Els avancem els canvis promoguts per la nova LOPDGDD:

La nova Llei, adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) d’obligatori compliment des de maig d’aquest mateix any per als estats membres de la Unió Europea.

Un dels objectius de la LOPDGDD és facilitar els mitjans perquè els ciutadans puguin exercitar els seus drets de forma fàcil. També, regula la manera en què s’ha d’informar sobre el tractament de les seves dades. Aquesta informació ha de facilitar-se per capes que permeti al ciutadà conèixer de forma més clara els aspectes més importants del tractament.

Un aspecte nou de la nova llei és que reconeix el dret d’accés, rectificació o supressió sobre dades d’una persona difunta per part de les persones que tinguin vinculació aquesta (familiars i/o hereus). Solament es limita l’exercici d’aquests drets quan el difunt ho hagués prohibit expressament.

Fixa en 14 anys l’edat mínima a partir de la qual es pot prestar consentiment. També es regula el poder sol·licitar el dret de supressió dels drets facilitats a serveis de la societat de la informació durant la minoria d’edat.

Reforça el sistema educatiu referent a la formació dels alumnes en l’ús adequat d’internet, exigint una formació adequada al professorat i una assignatura de lliure configuració sobre la matèria de competència digital.

En l’àmbit del dret a la intimitat, la llei actualitza la regulació de l’ús dels dispositius de videovigilància i d’enregistrament en els llocs de treball, així com l’ús de sistemes de geolocalización en l’àmbit laboral.

Canvi del període màxim per mantenir en els sistemes d’informació creditícia les dades personals relatives a l’incompliment d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit, passant de 6 anys a 5.

Finalment, s’ha afegit un article en el Règim Electoral General en el qual es permet l’enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o sistemes de missatgeria i la contractació de propaganda electoral en xarxes socials o mitjans equivalents, podent obtenir les dades personals en pàgines web o altres fonts a accés públic, per fer activitats polítiques durant el període electoral, sense tenir la consideració d’activitat comercial.

Si vol més informació sobre Protecció de Dades no dubti a contactar amb nosaltres.

Adapti la seva empresa a les noves normatives de Protecció de Dades (RGPD/LOPDGDD)!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.