Les dades biomètriques són dades personals?

Que són les dades biomètriques?

Són aquelles dades obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic, relatius a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física que permetin o confirmin la identificació única persona.

Les dades biomèdiques són considerades dades de caràcter personal, ja que ens permeten identificar i associar amb una única persona.

És l’empremta dactilar una dada de caràcter personal? I els trets facials?

L’empremta dactilar ens permet identificar una única persona, de manera que, està clar que és una dada de caràcter personal, per tant haurem de guardar especial cura si tractem aquesta categoria especial de dades personals i assegurar-nos que complim les normatives actuals de Protecció de Dades. L’empremta dactilar és el sistema més utilitzat per al control de presència.

A través de la cara es pot identificar una persona, de manera que les característiques físiques de la cara són considerades dades de caràcter personal.

Com hem de tractar les dades biomètriques segons el RGPD?

El Reglament General de Protecció de Dades considera les dades biomètriques com dades “Especialment Protegides”, de manera que hauran de complir unes normatives per al seu tractament:

– L’afectat ha d’atorgar el seu consentiment explícit, amb la finalitat del tractament de les seves dades especificada.

–  És obligatori realitzar una avaluació d’impacte del sistema que es farà servir per al tractament.

– Obligatori realitzar un registre de les activitats de tractament que s’efectuïn sota la responsabilitat de l’entitat. Aquest registre ha de contenir les dades de contacte, les finalitats del tractament, la descripció de les dades personals tractades i els terminis previstos per a la suspensió d’aquestes dades.

El nou reglament reclama una especial protecció per a aquesta categoria de dades. Aconsellem que si tenen qualsevol dubte o consulta sobre el tractament de les dades biomètriques no dubtin en contactar amb la nostra consultoria.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES