La seva empresa o entitat ha de complir les normatives de PROTECCIÓ DE DADES LOPD/RGPD?

¿Su empresa o entidad debe cumplir las normativas de PROTECCIÓN DE DATOS LOPD/RGPD?

Qualsevol empresa, entitat, associació, comunitat de veïns, administració pública o empresari autònom que tracti dades de caràcter personal, com dades de clients, treballadors, pacients, etc. ha de complir les normatives de protecció de dades.

Actualment, la llei principal que s’ha de complir és la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal). A partir del 25 de maig de 2018 entrarà en vigor el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades europeu); aquest Reglament ja està publicat i, en conseqüència, ha d’adaptar el seu negoci a les seves obligacions perquè abans del 25 de maig de 2018 ha d’estar complint-lo, o podrien sancionar-lo. Amb aquest nou Reglament es preveu un augment de les sancions, ja que té més obligacions que la normativa actual i un major control de les dades de caràcter personal. Quan entri en vigor aquest Reglament la LOPD no desapareixerà, s’adequarà perquè els dos puguin conviure.

Si el seu negoci té pàgina web, botiga online i/o realitzi campanyes publicitàries, o té una web particular amb publicitat, també ha de complir la LSSIce (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic).

ASS PLUS al seu costat en l’adaptació a les normatives en protecció de dades LOPD, RGPD i LSSIce.

ASS PLUS com a Consultors Homologats en Protecció de Dades els hi ofereix un servei d’estudi de necessitats, gratuït i personalitzat, per l’adaptació a les normatives.

ASS PLUS garanteix en tot moment als seus clients el correcte compliment de les normatives.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES