La seva empresa ha de complir la LOPD?

Aquesta pregunta és la primera que hem de respondre quan intentem implantar la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) a qualsevol negoci, associació o autònom.

La resposta sembla senzilla: “és una obligació legal” i “sancionable si no és compleix”.

Valorem adequadament les nostres dades?

  • Increment de la seguretat dels diferents sistemes de treball. Mitjançant les auditories de control, que es realitzen a la fase inicial i final de les adaptacions, podrà conèixer el grau de seguretat i eficiència que posseeix els seus sistemes de seguretat, així com totes aquelles possibles vulnerabilitats que poden permetre la pèrdua i/o violació de dades o la no optimització del rendiment dels sistemes d’informació.
  • Sensibilització dels empleats i de la seva responsabilitat respecte a les dades tractades. Establiment d’unes pautes de treball i compromís documentats respecte al correcte tractament d’informació, evitar  de la fuita o difusió d’aquesta per part dels empleats.
  • La imatge envers a tercers. Demostrar que ens interessem a salvaguardar la privacitat dels nostres clients, usuaris, pacients o proveïdors, augmenta el grau de confiança i de satisfacció dels mateixos.
  • L’estalvi de despeses. Una bona implantació de la LOPD, o millor dit un correcte plantejament en el sistema d’informació de la nostra organització, pot suposar un estalvi de despeses molt importants, com poden ser:
  • Reducció dels temps de localització de la informació.
  • Reducció de les pèrdues de dades (implantació de sistemes de còpies de seguretat automatitzades).
  • Accions comercials, sense errors i dirigides a públics objectius.
  • Evitar sancions administratives i econòmiques.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES