La Protecció de Dades davant les dades captades per drons

Els drons són petites aeronaus capasses de captar imatges, vídeos, àudios de tot tipus amb micròfons ultrasensibles, localitzar senyals sense fils a través dels murs de les cases i moltes coses més, per aquest motiu i l’increment d’aquests, s’han convertit en prioritat pels experts en protecció de dades. Per poder regular les dades que els drons són capaços de recollir cal aplicar un marc de seguretat.

Un dels principals riscos dels drons per a la privacitat és la seva indetectiabilitat, ja que és difícil d’albirar des de terra si aquests aparells estan recollint dades, quines són aquests (imatge, so, etc.), amb quin propòsit es recopilen i per part de qui. Per combatre aquest problema són aplicables els articles de la LOPD referents a les limitacions que comporta la captació d’imatge o gravacions de persones físiques. S’ha de complir el deure d’informar els afectats (art.5 LOPD), és a dir qualsevol ciutadà que estigui sent gravat amb un dron té dret a saber que s’està captant informació seva. Es podria facilitar aquesta informació a través de qualsevol canal: mitjans de comunicació, xarxes socials, fullets, fins i tot cartells informatius a la zona. El ciutadà a més de tenir el dret a ser informat té el dret d’accés, el dret de cancel·lació i el d’oposició a les dades recopilades (drets ARCO). El propietari del dron també ha de notificar a l’Agència de Protecció de Dades les característiques d’aquest processament de dades.

En el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) no té cap apartat específic als drons, a aquestes aeronaus se’ls aplicaria les renovacions en matèria de protecció de dades com qualsevol altre dispositiu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES