LA PORTABILITAT DE DADES MOLT MÉS FÀCIL AMB EL RGPD

Una de les novetats més notables i favorables per als ciutadans és el Dret a la Portabilitat de Dades, aprovat i publicat en el nou Reglament General de Protecció de Dades.

El nou Dret, que completa el Dret a Accés, permetrà als interessats que hagin cedit les seves dades a un responsable del tractament a rebre’ls en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica perquè puguin ser transmesos a una altra organització. Això facilita la gestió i la reutilització de les dades personals.

El Dret a la Portabilitat de Dades facilitarà i promourà el flux, la transmissió de dades entre empreses, el que facilitarà el canvi de proveïdor per part del consumidor fins ara limitat.

La informació que es podrà transmetre amb aquest nou Dret no estarà limitada només per les dades del mateix subjecte, sinó que s’estén a les dades generades per la seva activitat com poden ser: les dades de localització, historials de recerca, etc.

Un altre aspecte important i que posa molt èmfasi el RGPD és el format en què es lliuren aquestes dades. Les dades s’han de poder descarregar de forma directa a través d’un arxiu en format reutilitzable, que faciliti la transmissió entre responsables de tractament o l’emmagatzematge pel mateix subjecte.

La normativa proposa eines per facilitar l’obtenció de dades pels ciutadans: La possibilitat de descarregar un arxiu ZIP amb una còpia de les dades o la possibilitat de crear una API (Application Programming Interface) per a proporcionar una via d’accés entre un programa i un altre mitjançant una sèrie de procediments informàtics.

L’aplicació del Dret a la Portabilitat genera unes complexitats tecnològiques i jurídiques, de manera que els responsables de tractament han d’implantar mecanismes per facilitar les obligacions del RGPD abans del 25 de maig de 2018.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES