La LSSIce (normativa d’internet) prohibeix la publicitat encoberta

La LSSIce (normativa de internet) prohíbe la publicidad encubierta

Gràcies al creixement dels ‘influencers’ (personatges que tenen molts seguidors i tenen gran repercussió a internet) també ha crescut la publicitat encoberta; dins de les seves publicacions i vídeos apareixen marques i productes a canvi d’una contraprestació econòmica, sense informar-ho degudament als seguidors, incomplint així la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSIce).

L’article 20 de la LSSIce no deixa cap dubte: “Les comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics hauran de ser clarament identificables com a tals, i la persona física o jurídica en nom de la qual es realitzen també haurà de ser clarament identificable”. També assenyala que “En qualsevol cas, està prohibit l’enviament de comunicacions comercials en les que s’oculta l’identitat del remitent per compte de qui s’efectua la comunicació o que contradigui el disposat en aquest article (article 20), així com aquelles en les que s’inciti als destinataris a visitar pàgines d’internet que contradiguin el disposat en aquest article.”

L’incompliment de l’exposat a l’apartat anterior pot comportar l’interrupció dels serveis d’internet i multes de fins a 150.000 €, per ser una infracció greu segons la LSSIce.

Amb aquestes pràctiques també es possible que es vulneri la Llei General de Publicitat i la Llei de Competència Deslleial ja que la publicitat encoberta pot ser enganyosa i es capaç, a l’amagar la seva intenció comercial, d’incitar a l’usuari a error i influir en el seu comportament econòmic.

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) ha reclamat a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació (SETSI), del Ministeri d’Indústria, que faci alguna cosa per evitar aquestes pràctiques prohibides per llei. En conseqüència, aviat podrien arribar denúncies als ‘influencers’ que no compleixen la LSSIce.

Recordem que la LSSIce es d’obligat compliment per totes les empreses i persones que tinguin una web, tenda online o blog amb publicitat que els aporti un benefici econòmic, directe o indirecte. Si es realitzen campanyes publicitàries a través de correu electrònic, SMS, etc. també s’ha de complir aquesta llei.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.