Garantia dels Drets Digitals: Dret a l’oblit a Internet

En aquest article desenvoluparem els dos drets inclosos en el Títol X “Garantia dels drets digitals” de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) relacionats amb el dret a l’oblit a Internet. Ens referim als articles 93 i 94.

 

Article 93. Dret a l’oblit a Internet.

S’estableix el dret a l’oblit de “tota persona” enfront els motors de buscada a Internet.

Conforme a l’art. 93 els motors de buscada hauran d’eliminar de les llistes de resultats “que obtinguts després d’una cerca efectuada a partir del seu nom”, dels enllaços publicats que continguin “informació relativa a aquesta persona quan sigui inadequada, inexacta, no pertinent, no actualitzada o excessiva o hagués esdevingut així pel transcurs del temps”, tot això tenint en compte les finalitats per les quals es van recollir o es van tractar, el temps transcorregut i la naturalesa i interès públic de la informació.

 

Article 94. Dret a l’oblit en xarxes socials i serveis equivalents.

L’art. 94 reconeix el dret de “tota persona” al fet que siguin suprimits davant una sol·licitud, les dades personals publicades en les xarxes socials, facilitades per la mateixa persona o en cas de ser facilitats per una tercera persona “quan siguin inadequades, inexactes, no pertinents, no actualitzades o excessives o haguessin esdevingut així pel transcurs del temps” o quan les “circumstàncies personals que si escau invoquessin l’afectat evidenciessin la prevalença dels seus drets sobre el manteniment de les dades pel servei”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES