Entra en vigor el nou acord per la transferència de dades entre Europa i EEUU

Entra en vigor el nuevo acuerdo para la transferencia de datos entre Europa y EEUU

El passat 12 de juliol de 2016 va entrar en vigor el “Privacy Shield” o Escut de Privacitat, un nou acord entre Europa i Estats Units per transferir legalment dades de caràcter personal entre aquests dos països.

Finalment, després d’uns mesos de negociacions i incerteses, la Comissió Europea ha donat el vist-i-plau a aquest nou acord.

Després d’estar en un buit legal des de l’octubre de 2015 per la anul·lació del antic acord, el “Safe Harbor” o Port Segur, per fi s’aprova el nou acord; aquesta anul·lació es va produir perquè van verificar que EEUU no complia l’acord, ja que el seu governa accedia indiscriminadament a dades personals de ciutadans europeus.

De l’octubre de 2015 fins que les empreses estatunidenques signin el nou acord si una empresa, autònom, comunitat de veïns, associació o administració europea, pública o privada, transfereix dades personals a Estats Units, s’exposa a una dura sanció.

Passats uns mesos sense poder transferir dades a EEUU, per fi podrem realitzar transferència de dades a aquest país; durant aquests mesos si es transferien dades personals a Estats Units es vulnerava la legalitat espanyola en protecció de dades. Moltes empreses i plataformes tecnològiques, com per exemple Google, Microsoft, Dropbox, MailChimp, etc., tenen els seus servidors allotjats a Estats Units i els interessa aquest acord.

 Claus del tractat “Privacy Shield”

L’aprovació de l’acord “Privacy Shield” implica:

  • Obligacions més dures per les empreses que tractin amb dades personals. Tracte correcte de les nostres dades de caràcter personal per part de les empreses i govern d’Estats Units.
  • Revisions periòdiques a totes les empreses per verificar que s’està complint l’acordat. Si incompleixen les clàusules s’exposen a dures sancions i inclús la retirada del marc del conveni.
  • El govern estatunidenc ha renunciat a la vigilància massiva indiscriminada de dades de caràcter personal de ciutadans europeus; en els casos excepcionals i tan sols quan sigui totalment imprescindible, haurà de realitzar l’accés amb totes les garanties possibles.
  • Protecció efectiva dels drets individuals. Qualsevol ciutadà que consideri que han utilitzat malament les seves dades, podrà accedir a diferents mecanismes de resolució de conflictes.
  • Nova figura per tramitar i rebre queixes, el Defensor de l’Usuari.

Amb l’aprovació d’aquest acord es possible transferir dades de caràcter personal amb totes les garanties legals; en conseqüència, ja no podrem ser sancionats per aquest fet. A partir de l’1 d’agost de 2016 les empreses estatunidenques podran signar aquest acord.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin