Entra en vigor el nou acord per la transferència de dades entre Europa i EEUU

Entra en vigor el nuevo acuerdo para la transferencia de datos entre Europa y EEUU

El passat 12 de juliol de 2016 va entrar en vigor el “Privacy Shield” o Escut de Privacitat, un nou acord entre Europa i Estats Units per transferir legalment dades de caràcter personal entre aquests dos països.

Finalment, després d’uns mesos de negociacions i incerteses, la Comissió Europea ha donat el vist-i-plau a aquest nou acord.

Després d’estar en un buit legal des de l’octubre de 2015 per la anul·lació del antic acord, el “Safe Harbor” o Port Segur, per fi s’aprova el nou acord; aquesta anul·lació es va produir perquè van verificar que EEUU no complia l’acord, ja que el seu governa accedia indiscriminadament a dades personals de ciutadans europeus.

De l’octubre de 2015 fins que les empreses estatunidenques signin el nou acord si una empresa, autònom, comunitat de veïns, associació o administració europea, pública o privada, transfereix dades personals a Estats Units, s’exposa a una dura sanció.

Passats uns mesos sense poder transferir dades a EEUU, per fi podrem realitzar transferència de dades a aquest país; durant aquests mesos si es transferien dades personals a Estats Units es vulnerava la legalitat espanyola en protecció de dades. Moltes empreses i plataformes tecnològiques, com per exemple Google, Microsoft, Dropbox, MailChimp, etc., tenen els seus servidors allotjats a Estats Units i els interessa aquest acord.

 Claus del tractat “Privacy Shield”

L’aprovació de l’acord “Privacy Shield” implica:

  • Obligacions més dures per les empreses que tractin amb dades personals. Tracte correcte de les nostres dades de caràcter personal per part de les empreses i govern d’Estats Units.
  • Revisions periòdiques a totes les empreses per verificar que s’està complint l’acordat. Si incompleixen les clàusules s’exposen a dures sancions i inclús la retirada del marc del conveni.
  • El govern estatunidenc ha renunciat a la vigilància massiva indiscriminada de dades de caràcter personal de ciutadans europeus; en els casos excepcionals i tan sols quan sigui totalment imprescindible, haurà de realitzar l’accés amb totes les garanties possibles.
  • Protecció efectiva dels drets individuals. Qualsevol ciutadà que consideri que han utilitzat malament les seves dades, podrà accedir a diferents mecanismes de resolució de conflictes.
  • Nova figura per tramitar i rebre queixes, el Defensor de l’Usuari.

Amb l’aprovació d’aquest acord es possible transferir dades de caràcter personal amb totes les garanties legals; en conseqüència, ja no podrem ser sancionats per aquest fet. A partir de l’1 d’agost de 2016 les empreses estatunidenques podran signar aquest acord.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES