EL RISC DE NO COMPLIR A TEMPS AMB EL RGPD

|

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que s’apliqués juntament amb la normativa vigent i serà d’obligat compliment i sancionable a partir del 25 de maig de 2018, data que suposa la fi del període d’adaptació.

El RGPD:
Penalitza a les empreses, autònoms, entitats, associacions que no compleixin de manera rigorosa la normativa i imposarà multes milionàries a aquestes.

Obliga a notificar a l’Autoritat de Control les bretxes de control que suposin un risc per a la base de dades.

Obliga, en certs casos, a realitzar una Anàlisi de Riscos i Avaluacions d’Impacte, per identificar els riscos de tractar certes dades de caràcter personal i elaborar mesures per eliminar-los.

Obliga a tenir un Delegat de Protecció de Dades (DPD). Figura que s’encarregarà de donar informació, assessorar i supervisar el Responsable i Encarregats de Tractament. Només serà obligatori en alguns casos.

Apareixen nous drets dels ciutadans: Dret de supressió o Dret a l’oblit, Dret a la portabilitat de dades o Dret a la limitació.

El RGPD és d’obligat compliment per als Estats membres de la Unió Europea, amb l’objectiu que grans, mitjanes i petites empreses compleixin les normatives de protecció de dades, de garantir la seguretat jurídica i augmentar la garantia dels drets dels ciutadans.

Segons un estudi realitzat per NetApp “més del 70% dels responsables i directors tecnològics d’empreses europees es mostren preocupats, en major o menor mesura, davant la possibilitat que les seves organitzacions no aconsegueixin adequar-se al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) dins dels terminis estipulats pels organismes europeus”.

El no compliment de la normativa no només pot causar danys econòmics a causa del notable increment de les sancions sinó que també causaran danys en la seva reputació i en casos extrems pot suposar el tancament de l’empresa o societat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.