EL RGPD A LA PUBLICITAT EN ELS MITJANS DIGITALS

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) tindrà un impacte significatiu en la publicitat digital, transformant la forma de recollir i tractar les dades.

Els canvis més significatius són:

– Àmbit d’aplicació: S’amplia el concepte de dada personal, de manera que tota la informació (amb excepcions limitades) caurà dins de l’àmbit d’aplicació de la nova llei. Això inclou els “identificadors únics” com galetes, adreça IP i altres identificadors.

– Consentiment: El nou Reglament permet diverses formes de tractar les dades personals. Això inclou la legitimació a través d’un contracte o el per a la satisfacció d’un interès vital de l’afectat. També es poden tractar dades amb el consentiment “inequívoc” de l’usuari (que queda per veure com funcionarà en la pràctica) o quan hi hagi “interès legítim” per al tractament (prevenció del frau, el màrqueting directe es consideren interessos legítims, però no hi ha una definició clara). El tractament de dades sensibles, o les decisions automatitzades basades en la creació de perfils d’exigir el consentiment exprés.

– Elaboració de perfils: Tota persona té dret que no es faci un perfil que causi efectes legals o que li concerneixi de manera significativa. Només es podran elaborar perfils si hi ha un contracte i es salvaguarden els interessos legítims de la persona o ha donat el seu consentiment exprés.

– Delegats de Protecció de dades: Totes les organitzacions que tractin dades personals que requereixin “un seguiment periòdic i sistemàtic dels interessats a gran escala” hauran de comptar amb un delegat de Protecció de Dades.

– Més drets: dret a la portabilitat, el dret a l’oblit integrat en el dret a la cancel·lació o la supressió de dades.

– Increment de les Sancions: S’estableix un règim de protecció de dades més estricte en tots els mercats de la Unió Europea i multes més severes per a les infraccions, podent arribar a 20 milions d’euros o el 4% de la facturació general anual.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.