El passat 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament de Protecció de Dades a Europa

Entró en vigor el RGPD

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament de Protecció de Dades (RGPD) als països de la Unió Europea. Amb aquest fet culmina un llarg i complex procés iniciat el 2012 per regular la privacitat de les dades de caràcter personal a tota la Unió Europea.

La norma aprovada finalment és el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les dades personals de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Aquest reglament és de directa aplicació a tota Europa (a diferència de les directives), sense ser necessari que els Estats membres la incorporin al seu Ordenament intern. No obstant, degut a la notable diferència entre la normativa anterior i aquest nou reglament, el temps d’adaptació és fins al 25 de maig de 2018. Això significa que durant els pròxims dos anys cada Estat, les empreses i administracions públiques hauran de realitzar les modificacions i ajustos necessaris per garantir el seu compliment.

A l’entrar en vigor aquest Reglament significa que s’estableixen les normes per la protecció de les dades personals de les persones físiques. També suposa la derogació de la Directiva 95/46/Ce, que tindrà el seu efecte a partir del 25 de maig de 2018, per permetre la total adequació d’empreses, administracions públiques i Estats.

Què passarà amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)?

El nou Reglament no la pot derogar; provoca el desplaçament normatiu de la LOPD en tot el que s’oposi a la regulació europea. La LOPD estarà vigent fins que s’aconsegueixi la seva derogació completa o la seva modificació per adequar-la al RGPD.

Als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les nostres dades personals, s’afegeixen dos de nous: el dret a l’oblit i la portabilitat de les dades.

Una altra novetat destacable és que el Reglament l’hauran de complir no només les entitat establertes a Europa, sinó també totes les empreses fora de la Unió Europea que tractin dades personals de ciutadans europeus.

També apareix una nova figura: el DPO (Delegat de Protecció de Dades), obligatori en alguns casos, per garantir i ajudar al compliment de la normativa. La persona que exerceixi de DPO haurà de tenir una acreditació en protecció de dades, un alt coneixement normatiu i unes qualitats professionals especialitzades. A ASS PLUS estem preparats per ser el seu DPO.

Les quanties de les sancions poden arribar als 20.000.000 € o 4% del volum de negoci total anual de l’exercici financer anterior, optant per la de major quantia.

Comença una transició cap una nova normativa europea de privacitat, d’interès especial per ciutadans i empreses.

ASS PLUS està al vostre costat per adaptar la nova normativa a les obligacions de cada entitat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES