El nou Reglament s’aplicarà des del “primer minut””

Queda menys de quatre mesos per a l’entrada en vigor de la nova reglamentació europea en Protecció de Dades (RGPD – Reglament General de Protecció de Dades) i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades adverteix que no hi haurà terminis ni pròrrogues en la seva aplicació, el nou Reglament s’aplicarà des del “primer minut”.

El RGPD va entrar en vigor el 25 de maig de 2016, però no és a partir del 25 de maig de 2018 quan es començarà a aplicar-se i sancionar-se. Han deixat un període de dos anys perquè les organitzacions i empreses s’adaptin a la nova normativa.

L’objecte principal del reglament és homogeneïtzar les regulacions sobre la protecció dels drets entre tots els estats membres de la Unió Europea i augmentar la protecció dels drets personals dels ciutadans i de les empreses en aquesta actual era digital.

La nova normativa introdueix canvis, per exemple: el consentiment per a l’ús de dades ha de ser explícit i verificable, no tàcit com fins ara; nous drets dels ciutadans com el dret a l’oblit, a la portabilitat de dades i de la limitació; aparició de la figura de DPD (Delegat de protecció de Dades); l’obligatorietat d’informar a les autoritats de control les bretxes de seguretat ; entre altres canvis que poden llegir en l’article: “Les noves obligacions del Reglament General de Protecció de Dades” 

A partir de maig s’apliquessin les obligacions i drets del Reglament a Espanya i es preveu severes sancions  per a les empreses que incompleixin la normativa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES