Dades personals amb finalitats publicitàries

T’has preguntat si les empreses que t’envien publicitat estan autoritzades per fer-ho o si existeix alguna manera de demanar que deixin d’enviar-te’la. Doncs sí, existeix. De fet les empreses que gestionen dades personals amb finalitats publicitàries només poden utilitzar-les en alguns casos.

Casos en els que es poden utilitzar dades amb finalitats publicitàries:

Les persones que gestionen fitxers de dades personals com per exemple direccions, reparteixen documents, publicitat o es dediquen a vendre a distància, a part de tots aquells que realitzin aquestes activitats per comercialitzar algun servei o producte propi o de tercers, només podran utilitzar dades de caràcter personal en aquests dos casos:

Quan les dades personals les han facilitat els propis interessats o que ells mateixos han consentit l’ús d’aquestes; sempre que se’ls hagi informat dels sectors de la publicitat que rebran.

Quan les dades personals estiguin disponibles al públic i els propis interessats no s’oposin a que es faci ús d’aquestes. En aquest cas la persona ha de ser oportunament informada quan se li enviï la publicitat de l’origen de les dades, dels drets que té, de la identitat del responsable i de que les seves dades procedeixen d’alguna font accessible al públic (FAP). A l’article 3 j) de la LOPD es defineix les fonts d’accés públic.

Trucades telefòniques amb finalitats publicitàries:

A la Llei General de Telecomunicacions s’estableix que els abonats podran reclamar que no se’ls faci trucades telefòniques amb finalitats publicitàries fetes de manera automàtica sense cap tipus d’intervenció humana. Les trucades publicitàries realitzades per un teleoperador podran efectuar-se excepte les d’aquells usuaris que hagin demanat que no desitgen rebre aquest tipus de trucades.

Existeix una Recomanació de l’AEPD de novembre de 2008, que tracta d’una forma molt detallada sobre aquests temes i que pot visualitzar-se accedint a aquest enllaç.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES