Convalidat per majoria el Reial Decret Llei que adapta la Llei Orgànica de Protecció de Dades a la normativa Europea

El passat 6 de setembre el Congrés va convalidar el Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol per l’adaptació del Dret espanyol al Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Es va convalidar per àmplia majoria.

El Reial Decret aprovat adapta la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal coneguda com LOPD de 1999 al Reglament General de Protecció de Dades conegut com RGPD (Reglament UE 2016/679).

Mentre el RGPD va ser aprovat al 2016 a Brussel·les i comptava amb dos anys d’adaptació fins a la seva entrada en vigor oficial, a Espanya no es va iniciar l’adaptació fins al novembre de 2017. Aquest Reial Decret Llei cobreix el buit legal que provoca el retard de l’adaptació.

El RGPD ha dotat als ciutadans de major control i seguretat sobre les seves dades. Segons confirma l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) des del passat mes de maig han rebut un 33 per cent més de reclamacions d’usuaris i consumidors i esperen que aquest percentatge augmenti.

Espanya és un dels països de la Unió Europea que no té la llei nacional adaptada al Reglament General de Protecció de Dades.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES