Com saber si compleixo la LOPD?

Entre les principals obligacions administratives derivades de la LOPD, sense que el següent llistat sigui una relació completa sinó merament informativa, es necessari destacar-ne aquestes:

  • Recavar dels interessats o afectats el consentiment previ
  • Declarar i inscriure els fitxers de dades personals al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
  • Implantació de mesures que salvaguardin la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades
  • Redactar un Document de Seguretat
  • Subscriure un contracte de comunicació de dades amb totes les empreses o professionals als que se’ls hi comuniquin dades personals.
  • Implantació de mecanismes per assegurar l’exercici efectiu dels drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició)
  • Adequar totes les comunicacions corporatives en general a la normativa
  • Realitzar auditories periòdiques per la verificació de les mesures de seguretat
  • Establir procediments que permetin a l’empresa acreditar de manera el compliment adequat de la legislació aplicable en cada cas

Estan desenvolupats tots aquells aspectes a l’empresa i definits i implantats els mecanismes i responsables per la seva gestió?

Evalua-logo-ASSPLUS

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.