CANVI IMPORTANT per poder enviar informació comercial als clients o possibles clients.

Segons el nou RGPD s’ha de tenir el CONSENTIMIENT EXPRÉS i VERIFICABLE.

Fins ara, amb la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades), s’admet el Consentiment tàcit o per omissió, basats en la inacció del ciutadà (client, pacient, etc.), però a partir de l’aplicació del RGPD ( Reglament General de Protecció de Dades) el 25 de maig de 2018, no s’acceptarà i serà motiu de sancions. L’entrada en vigor de la nova normativa obliga que l’acceptació del consentiment i del tractament en qüestió ha de ser explícit i verificable, ja no valdrà donar per suposat el Consentiment i cal obtenir-lo perquè no hi hagi dubte de l’acceptació del ciutadà (client, pacient, soci, etc.).

El Reglament demana que el Consentiment sigui lliure, informat, específic i inequívoc. A més a més hauria de ser tan fàcil retirar el Consentiment com atorgar-lo.

Hem de revisar els sistemes de registre del consentiment actuals per adaptar-los als requeriments de la nova normativa, tenint en compte que el sistema ha de permetre demostrar/verificar que el ciutadà a otorgat el Consentiment explícitament.

Important: obligatori disposar del CONSENTIMENT EXPLICIT tant dels nous clients com dels que ja tenim i mantenim relacions comercials amb ells.

SANCIONABLE a partir 25 de maig de 2018. No esperi, realitzi accions per adaptar-se al nou reglament. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES