Camí a l’adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades

A partir de maig del 2018 entra en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades, Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, per la qual cosa ja podem començar a adaptar-nos gradualment al nou reglament. A continuació els hi oferim algunes premisses per iniciar una adaptació progressiva:

– El nou reglament és més exhaustiu en la regulació de les relacions amb tercers que impliquin accés a dades per part de tercers. A partir de la implantació del nou Reglament aquesta relació serà d’obligat tractament. Això implica ampliar el contingut i la redacció dels contractes d’encàrrec de tractament.

Notificar les bretxes de seguretat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i als usuaris en determinats casos a més destablir un procediment de detecció.

Assignar un delegat de Protecció de Dades (DPO- Data Protection Offiecer) que coordini els aspectes relacionats amb la protecció de dades en aquells casos que sigui obligatori i també per a organitzacions, encara que no encaixin amb els supòsits previstos en el Reglament, sigui aconsellable.

– Els usuaris han de ser informats de nous aspectes, de manera que aquests s’hauran d’incorporar modificant els avisos legals i clàusules d’informació en la recollida de dades. Aspectes com:

  • Base jurídica que legitima el tractament de dades.
  • Períodes de conservació.
  • Destinataris de les dades, incloent-hi possibles transferències internacionals.
  • La identificació del Delegat de Protecció de Dades si escau.
  • Possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

– Establir un procediment per a realitzar l’avaluació de l’impacte d’un tractament que pot comportar un risc de privacitat. El mateix Reglament estableix les regles i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar en el seu moment una Guia que pot servir com a referència. A més, per testar el compliment de nou Reglament l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha inclòs una llista de verificació útil per detectar les àrees de treball i de millora.

Cal prendre consciència de l’adaptació que requereix el Nou Reglament i els temps que cada organització pot necessitar per adaptar-s’hi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

El formulari s’ha enviat correctament.
Processarem la seva consulta el més aviat possible.

Gràcies per confiar en nosaltres.