Cada vegada són més les empreses que s’adhereixen a l’acord “Privacy Shield”

Cada vez más empresas se adhieren al acuerdo “Privacy Shield”

Cada vegada són més les empreses estatunidenques que signen l’acord “Privacy Shield” o escut de privacitat, requisit indispensable si volen tractar dades personals de ciutadans europeus.

El 12 de juliol de 2016 va entrar en vigor l’acord “Privacy Shield”, acord entre Estats Units i Europa. I a partir del 1 d’agost del 2016 l’Administració de Comerç Internacional del Departament de comerç dels EEUU (ITA), que regula aquest acord, va començar a acceptar sol·licituds d’empreses amb servidors ubicats als Estats Units. El ritme d’empreses que si adhereixen és millor de l’esperat i es preveu que l’alta de noves empreses podria allargar-se fins als dos anys.

Aquest acord és de vital importància perquè la normativa de protecció de dades europea és molt més restrictiva que l’estatunidenca, i sense aquest acord no es podien transferir dades personals a servidors ubicats als Estats Units. I amb el nou RGPD (Reglament General de Protecció de Dades europeu), ja publicat i que entrarà en vigor el 25 de maig del 2018, encara és de major importància, ja que serà un Reglament que implicarà més obligacions per les empreses i entitats que tractin dades personals i comportarà un major control de les dades personals de ciutadans europeus.

Aquí podem consultar el llistat actualitzat de totes les empreses adherides a l’acord: https://www.privacyshield.gov/list

Aquest llistat s’actualitza contínuament i conté un cercador per trobar ràpidament a una empresa concreta. Entre les més conegudes estan Google, Facebook, Microsoft o Dropbox, entre d’altres.

Abans de transferir dades personals a empreses que tenen servidors ubicats a Estats Units, s’ha de comprovar que han signat l’acord de transferència de dades; si l’han signat, els hi podrem transferir dades de caràcter personal. Si l’empresa no està en aquest llistat i li transferim dades personals, estaríem vulnerant la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD).

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin