Aprovada la nova LOPD

Després de mig any des de l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), reglament euriopeu, el senat a aprovat la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i de Garantia dels Drets Digitals que adapta l’antiga normativa nacional al (RGPD).

Aspectes importants de la nova LOPD i de Garantia de Drets digitals:

– Inclou de forma pionera a Europa “una carta” de drets digitals en la llei com els de desconnexió laboral o el testament virtual.

– L’edat mínima serà de 14 anys per al consentiment de menors i no de 13 com en l’avantprojecte.

– S’han incorporat més suposats en els quals responsables del tractament estaran obligats a disposar obligatòriament d’un DPD, encara que s’ha eliminat aquesta obligació per als professionals sanitaris que actuen de forma individual.

– S’incorpora que el sistema educatiu garantirà la plena inserció de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge d’un ús dels mitjans digitals que sigui segur i respectuós amb la dignitat humana. Així mateix es garanteixen els drets dels menors davant l’impacte d’Internet.

– Apareix el testament virtual.

– Es regula l’ús de les dades dels ciutadans per part dels polítics.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES