Aprovada la nova LOPD

Després de mig any des de l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), reglament euriopeu, el senat a aprovat la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i de Garantia dels Drets Digitals que adapta l’antiga normativa nacional al (RGPD).

Aspectes importants de la nova LOPD i de Garantia de Drets digitals:

– Inclou de forma pionera a Europa “una carta” de drets digitals en la llei com els de desconnexió laboral o el testament virtual.

– L’edat mínima serà de 14 anys per al consentiment de menors i no de 13 com en l’avantprojecte.

– S’han incorporat més suposats en els quals responsables del tractament estaran obligats a disposar obligatòriament d’un DPD, encara que s’ha eliminat aquesta obligació per als professionals sanitaris que actuen de forma individual.

– S’incorpora que el sistema educatiu garantirà la plena inserció de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge d’un ús dels mitjans digitals que sigui segur i respectuós amb la dignitat humana. Així mateix es garanteixen els drets dels menors davant l’impacte d’Internet.

– Apareix el testament virtual.

– Es regula l’ús de les dades dels ciutadans per part dels polítics.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin