Acord entre la UE i EEUU per la transferència internacional de dades

Anunci d’acord entre la Comissió Europea i els Estats Units per les transferències internacional de dades.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va anunciar, el passat 3 de febrer de 2016, que la Comissió Europea ha arribat a un nou acord en relació al “Safe Harbor”. Aquest nou marc té l’objectiu de permetre operacions de transferència internacional de dades de caràcter personal amb empreses dels Estats Units, sempre garantint que les dades es tractaran igual que dins de la Unió Europea.

El nou marc legal es basa en els següents punts:

  • Obligacions dures a les empreses que tinguin dades de ciutadans europeus: les empreses d’Estats Units que vulguin dades personals d’europeus hauran de comprometre’s a obligacions fiables sobre la quantitat de dades de caràcter personal que tractin i avalar els drets individuals.
  • Obligacions de transparència en l’accés pel govern estatunidenc i garanties clares: Estats Units ha d’assegurar per escrit a la Unió Europea que l’accés de les institucions públiques per aplicar la llei i la seguretat nacional, sempre estaran dins d’unes garanties, limitacions i mecanismes de supervisió. Les excepcions seran utilitzades només en la mesura proporcionada i necessària. Per altra banda, EEUU ha suprimit vigilar massivament i indiscriminadament les dades personals transferides al país. Anualment es realitzarà una revisió conjunta que inclourà la qüestió de l’accés de seguretat nacional.
  • Una protecció efectiva dels drets dels ciutadans europeus: si un ciutadà considera que les seves dades s’han utilitzat de forma incorrecta li oferiran varies possibilitats de reparació i, les empreses, hauran de donar una resposta a les seves queixes en un terminis determinats. Es crearà un nou Defensor per les queixes sobre possibles accessos de les autoritats nacionals de intel·ligència.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES