El 31 d’octubre de 2020 és el termini per actualitzar el consentiment per a l’ús de cookies del seu lloc web

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va actualitzar la Guia sobre l’ús de les cookies per a adaptar-la a les noves Directrius, marcades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD), sobre el consentiment vàlid a la UE.

L’informem que si posseeix una pàgina web, comerç electrònic o una App, tenen de termini fins aquest dissabte per a actualitzar la seva pàgina web i complir amb els nous requisits establerts en l’actualització de la Guia sobre l’ús de les Cookies de l’AEPD.

Les cookies i el RGPD

S’ha de complir el principi de transparència en la informació i en el consentiment.

Amb l’aplicació del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) és necessari acceptar el tractament de les dades personals que recullen les cookies en la navegació per internet, ja que aquestes recullen informació sobre els hàbits i comportaments que poden ser utilitzats, pel propi lloc o per tercers, per a oferir informació concorde a ells.

Com recollir el consentiment

Segons les directrius del Comitè Europeu de Protecció de Dades, del passat mes de maig, l’opció “continuar navegant” no és una fórmula vàlida, ja que no es pot establir que el consentiment prestat d’aquesta manera sigui inequívoc.

La forma més pràctica de complir amb el RGPD és la implementació d’un panell de gestió amb un sistema de dues capes, una primera d’informació essencial amb opció a una segona capa on s’ofereix més informació i la possibilitat d’acceptar les cookies per finalitats. La informació facilitada a l’usuari sobre les cookies ha de ser precisa i específica, en un llenguatge clar i senzill, atenent criteris de transparència.

Prohibició dels “Murs de Cookies”

El CEPD rebutja els coneguts “murs de cookies” com a obtenció vàlida del consentiment, on l’usuari solament pot veure el contingut de la web si accepta la descàrrega de cookies. En aquests casos, tenint en compte que l’usuari queda condicionat a l’acceptació de les cookies per a poder visualitzar un contingut gratuït, en cap cas, pot considerar-se l’acció de l’usuari com una lliure acceptació de l’ús de cookies.

Guía sobre l’ús de les cookies: Llegir aquí

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES