PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Archive for mar 2019

On mar 21, 2019

Garantia dels Drets Digitals: Drets generals dels ciutadans en internet

Un dels canvis més significatius de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), es la introducció d’un conjunt de drets digitals, que s’incorporen en un nou Títol X, en el qual es recullen drets que introdueixen en l’ordenament jurídic aspectes necessaris per a
On mar 13, 2019

Sí, hi ha denúncies i reclamacions!

Com ja hem comentat en diverses ocasions, el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) ha significat un abans i un després en matèria de Protecció de Dades. Analitzem els canvis en aquesta matèria a partir de les xifres facilitades per la AGPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).   Reclamacions Des de l’entrada en vigor