PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Delegat de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

 

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) exigeix la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD); el DPD és la persona encarregada de sensibilitzar, informar i assessorar als Responsables i Encarregats del tractament de les dades de les obligacions del Reglament. Amb això es pretén portar un correcte tractament de dades personals.

Reglamento Europeo de Protección de Datos

Qui ha de tenir un DPD?

És recomanable que totes les empreses, entitats o autònoms que tractin dades personals tinguin un DPD. Però es converteix en un fet obligatori en els següents casos:

  • L’activitat principal del Responsable o Encarregat de Tractament requereix un seguiment periòdic i sistemàtic de dades personals.
  • L’activitat principal del Responsable o Encarregat de Tractament consisteix en el tractament de dade personales de categories especials.
  • Es tracten més de 5.000 interessats durant 12 mesos consecutius.
  • En administracions públiques.

Què ha de fer un Delegat de Protecció de Dades?

  • Informar i assessorar als responsables i encarregats del tractament de dades personals, i a als seus empleats, de les seves obligacions.
  • Cooperar i actuar com a punt de contacte amb les Agències de Protecció de Dades.
  • Supervisar que es compleix la legislació i la política de protecció de dades: assignació de responsabilitats, conscienciació i formació del personal, auditories, etc.
  • Assessorar quan el sol·licitin per avaluar impacte d’un tractament de dades personals, quan comporti un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques, i posteriorment supervisar la seva aplicació.

Qualsevol pot exercir de Delegat de Protecció de Dades?

No. Tan sols pot exercir de Delegat de Protecció de Dades algú amb qualitats professionals, acreditat, i amb coneixements avançats en la matèria de la protecció de dades, que estigui capacitat per complir les tasques qui li atribueix el Reglament. Aquestes competències o capacitats acreditades només es poden obtenir a través d’estudis reglats i específics: màsters o models formatius orientats a concedir aquesta acreditació.

Serà aplicable “a partir del 25 de maig de 2018”, però, abans d’aquesta data, les empreses han d’estar adaptades i complint amb les seves obligacions.

ASS PLUS, certificat com Experts en Protecció de Dades per l’Associació Professional de Consultors en Protecció de Dades

ApCpD

Certificado EPD