Notícies

Categoria: LOPDGDD

LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT

QUÈ ÉS LA SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT? Quan s’utilitza la identitat d’un altra persona a internet per fer-se passar per ella o per dir o oferir alguna

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES