Notícies

Category: LOPD

Obligacions sobre la vídeo vigilància

No importa l’activitat a la qual ens dediquem, si en el nostre negoci, comunitat de veïns, associació … disposem de càmeres de video vigilància, cal

PROFESIONALES EN PROTECCIÓN DE DATOS

PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES