PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Archive for octubre 2017

On octubre 18, 2017

RESPONSABILITAT ACTIVA AL RGPD

El principi de responsabilitat activa o “Accountability” és una de les novetats importants introduïdes en el nou RGPD, Reglament General de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament  i a la lliure circulació d’aquestes. Què és el principi de responsabilitat activa o “Accountability”? La responsabilitat