PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Archive for setembre 2016

On setembre 26, 2016

Nova DIRECTIVA europea de Seguretat Informàtica

Degut a la continua evolució d’Internet sorgeix la necessitat d’actualitzar la normativa en matèria de seguretat informàtica. Per aquest motiu l’agost passat va entrar en vigor la DIRECTIVA (UE) 2016/1148, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat a les
On setembre 19, 2016

Sanció remarcable de l’AEPD per la difusió de documents amb dades de caràcter personal

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va sancionar amb 100.000 € a una entitat per la difusió a internet de documents que contenien dades de caràcter personal, per vulnerar la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). L’entitat sancionada és una associació sense ànim de lucre constituïda per defensar els drets
On setembre 12, 2016

200 empreses ja han signat l’acord de transferència de dades entre Europa i EEUU

200 empreses ja han signat l’acord “Privacy Shield” o escut de privacitat, segons el Departament de Comerç d’Estats Units. Les empreses adherides a aquest acord podran tractar dades de caràcter personal de ciutadans europeus en el seus servidors d’Estats Units. El 12 de juliol de 2016 va entrar en vigor aquest acord, que substitueix l’acord
On setembre 5, 2016

Amb el nou Reglament General de Protecció de Dades europeu es preveu un augment de reclamacions i sancions

Amb la legalitat actual, la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), moltes reclamacions acaben un no res, ja sigui per dificultats, desconeixement, costos, complexitat, duració o inseguretat sobre el resultat del procés. Però amb el nou Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD), aplicable a partir del 25 de maig