PROFESSIONALS EN PROTECCIÓ DE DADES

Archive for novembre 2015

On novembre 28, 2015

Exemple de les avantatges de complir la LOPD

Complir els aspectes formals que requereix la Llei de Protecció de Dades (LOPD), també té avantatges quan un treballador d’una empresa actua amb mala fe, tal com podem veure en un procediment d’Inspecció realitzat per l’Agència de Protecció de Dades, Procediment nº PS / 00146 / 2010. L’assumpte es va iniciar al rebre a l’Agència
On novembre 14, 2015

Polseres intel·ligents: què passa amb les meves dades

Cada cop més persones porten sobre la pell sensors que envien dades relacionades amb la salut. Quin control tenim sobre aquestes dades? Polseres que mesuren el pols, roba que recull constants vitals, rellotges capaços inclús de registrar les pulsacions del cor d’un fetus… Els dispositius intel·ligents per portar posats, els anomenats wearables, es van popularitzant
On novembre 7, 2015

SANCIÓ DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES EN MATÈRIA DE “COOKIES”

En els últims temps s’ha parlat molt de les cookies, existeix diversitats d’interpretacions en el tema dels requeriments exigits pel compliment normatiu de la seva implantació. Hi havia tanta inseguretat jurídica dels subjectes que les utilitzaven, com els tècnics que les implementaven, els juristes que assessoraven sobre la matèria i els usuaris que les instal·laven,
On novembre 1, 2015

SANCIÓ PER ENVIAR CORREUS SENSE CCO

Degut a un error humà, hi ha hagut una sanció al revelar 400 direccions de correu electrònic de clients al ser enviats sense còpia oculta (CCO). La sanció ha sigut a la Caja Insular de Ahorros de Canarias, que al veure l’error va enviar un altre correu electrònic demanant disculpes; però tot hi això haurà